Екип

Група "Пинокио"
Учители: Е. Славчева, В. Паноткова
Помощник възпитател:Б. Цанова

Група "Малкия принц"
Учители: П. Колдова, Р. Пенчева
Помощник възпитател: К. Гълъбова
 
Група "Малката русалка"
Учители: Е. Недева, П. Ципарова
Помощник възпитател: Хр. Бельовска
 
Група "Мечо Пух"
Учители: С. Тошева, Е. Бораджиева
Помощник възпитател: Л. Данаилова