За нас

1954 г. ЦДГ № 106 е първата в София, построена по специален проект в български 

стил детска градина. Наричана е Дворецът на децата в района.

Първите 20 години персоналът работи без никаква промяна. ЦДГ № 106 е посещавана 

и показвана пред гости от страната и чужбина. Създаден е педагогически издържан 

стил на работа.

 

1975 г. Нова вълна. Детската градина получава още по-широка известност. 

Базовата работа разкрива нови хоризонти пред учители, деца и родители. Опитът 

по трудово възпитание е в музея на Българското образование в Габрово.

Градината е обзаведена с вариативни мебели по специален проект, 

кътовете са оформени съобразно нуждите на децата. Преподаватели от СУ - ФНПП 

водят практики на студенти по всички раздели - развитие на езика и речта, познавателна 

дейност, математика, изобразителна и конструктивна дейност и т. н.

 

80-те и 90-те са години на преход, но и години свързани с работа по нови 

програми и години на големи промени. Гордост за ЦДГ № 106 е програмата „Активността на детето в 

детската градина". Поставя се началото на чуждоезиковото обучение.

Изискванията на времето подтикват учителите да повишават своята

квалификация и мотивация, така че да бъдат конкурентоспособни.

Много студенти от СУ "Климент Охридски" започват работа в детската градина

след успешно приключване на държавната си практика.

ЦДГ №106 разтваря врати за младостта и ентусиазма, модерни схващания се 

съчетават с традиции, експериментират се актуални модели.

 

1998 г. Новото време. Пазарната икономика налага нови образователни стратегии и 

потребности. ЦДГ № 106 има ново име „Княгиня Мария-Луиза" и свой рожден ден - 

Благовещение. Мария-Луиза Кробок посещава и подкрепя детската градина.

Градината се обогатява с нова и модерна материална база. Развиват се 

допълнителните дейности - английски език, латино-танци, фолклор и йога. Всички 

учители са с висше образование и квалификационни степени. Градината е с 

тенденции в музикалното развитие. Създава се детски хор „Планинарче” към хор 

„Планинарска песен", който представя ЦДГ № 106 по концертните сцени. 

Родителите, ентусиазирано и с любов, съдействат в отглеждането и възпитанието 

на децата.