Покана ОС - 25.02.2020г.

Можете да видите поканата тук.