Протокол от заседание на Комисия за избор на доставчик за допълнителна образователна дейност в направление "Футбол" при 106 ДГ

Протокол от заседание на Комисия за избор на доставчик за допълнителна образователна дейност в направление "Футбол" при 106 ДГ "Княгиня Мария Луиза"