Плащане на такси и ДОД


Уважаеми родители,

във връзка с извънредната епидемична обстановка и ограничаване на разпространението на COVID-19 предлагаме и вариант за плащане на таксите по банков път или чрез Изипей.

I. Информация за дължимите суми - такси за детска градина - може да получите след регистрация в сайта https://roditel.eu

Регистрацията се прави чрез ваш email и ЕГН на детето /това е първоначалната парола, след което можете да я смените/.

Срокът за плащане е до 10-то число на месеца следващ месеца на посещенията. С оглед епидемичната обстановка препоръчваме дистанционното плащане.

II. Информация за дължимите суми - такси за допълнителни дейности -  и плащането им се осъществява чрез https://roditel.eu

При плащане на таксата за детска градина по банков път платежното трябва да съдържа:

1. Банкова сметка на ДГ 106

IBAN: BG61SOMB91303142775300, BIC: SOMBBGSF

2. Основание за плащане /Тази информация е важна, за да се избегнат обърквания в преводите на сумите !!!/

- детската градина (ДГ106)
- трите имена на детето
- групата 

При плащане през Изипей също е важно да се посочват имената на детето, групата и вида допълнителна дейност.