Плащане на такси и ДОД


Уважаеми родители, във връзка с усложнената обстановка в страната и ограничаване на разпространението на COVID-19 предлагаме вариант за плащане на таксите по банков път.

I. Информация за дължимите суми - такси за детска градина - може да получите след регистрация в сайта https://roditel.eu или на имейлите на групите. Регистрацията се прави чрез ваш email и ЕГН на детето /това е първоначалната парола/.

Срокът за плащане е до 10-то число на месеца следващ месеца на посещенията. Начинът на плащане е по ваш избор - банков превод или на място. С оглед епидемичната обстановка препоръчваме дистанционното плащане.

II. Информация за дължимите суми - такси за допълнителни дейности -  ще получите чрез каналите за онлайн комуникация от учителите по групи. Плащането ще се осъществява по банкови сметки на фирмите, които сте получили чрез представителите на Обществения съвет към ДГ №106. При невъзможност за подобно плащане има вариант то да се направи на място в ДГ.

Платежното трябва да съдържа:

1. Банкова сметка на ДГ 106

IBAN: BG61SOMB91303142775300, BIC: SOMBBGSF

2. Основание за плащане /Тази информация е важна, за да се избегнат обърквания в преводите на сумите !!!/

- детската градина (ДГ106)
- трите имена на детето
- групата