Новини

Уважаеми родители,

Информираме ви, че срокът за записване на класираните деца /15.05.2020 г./ е до 29.05.2020 г.

Работното време, в което ще се извършва записването е от 8.00 до 16.30 ч. на място в

ДГ№ 106 „Княгиня Мария Луиза“ при стриктно спазване на извънредната епидемична

обстановка.

 

МОЛЯ,

родителите, които не могат да осигурят необходимите документи за потвърждаване истинността на критериите, по които е класирано детето,

да вземат под внимание, че ще се извършва служебна проверка на данните, а това ще отнема време и е възможно да се наложи повторно идване в детската градина след излизане на резултат от проверката, за да бъде записано детето.

 

Очакваме ви!