Новини

 На 29.10.2020 година в ДГ№106 се проведе детски празник по ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ, организиран от СО- район "Сердика" по проект "Мобилност и доброволчество". Проектът е финансиран по "Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на СТОЛИЧНА ОБЩИНА".

Децата от ДГ№106 "Княгиня Мария Луиза" се включиха в конкурса за детска рисунка на тема "Учим и знаем правилата!" и "Аз карам колело и пазя планетата чиста!"

Децата от 3-та и 4-та подготвителни групи на ДГ№106 показаха знания и умения за безопасно движение по улицата, участваха във викторина на тема - "Пътните знаци" и се състезаваха с тротинетки.

Бяха излъчени победители от игрите на първо, второ и трето място, които получиха медали и награди осигурени от кмета на район "Сердика" - инж. Тодор Кръстев.