Новини

На 25.07.2019 г. ДГ 106 беше домакин на връчване на специална награда на дете от предучилищна възраст от AFA-БЪЛГАРИЯ за участие в националните номинации "Най-голям малък приятел на природата и животните" - изложбата в Народното събрание от 19.06.2019 г.

В присъствието на експерти от р-н "Сердика", родителите на детето, учители и директорката г-жа Дончева, г-жа
Аксиния Боснева(от AFA-БЪЛГАРИЯ) връчи грамота и специална награда на ИРЕНА ДИМИТРОВА от 4-та гр. "Малката русалка" с у-л Е. Недева за рисунката и на тема "Слончето Слай спасява природата и животните".

Децата имаха удоволствието чрез магията на кукления театър да преживеят и научат нови неща за опазването на природата. Работата на AFA поставя "точката, стрелката и удивителната" върху изграждане на ОТНОШЕНИЕ към опазването на планетата и дава възможност да се популяризира работата с деца в екологична посока по един достъпен и творчески начин за кауза с огромно световно значение, която ще става все по-актуална.