Новини

Снимки и сертификат от участието на ДГ 106 "Княгиня М. Луиза", ПГ "Малката русалка" в изложба и номинации
"Най-голям малък приятел на животните", организирана от AFA- БЪЛГАРИЯ за опазване на природната среда - национална кампания - 19.06.2019 г. във фоайе в Народното събрание в присъствието на официални лица от министерства и депутати.
 
Изложени бяха рисунки на Сияна Нейкова 7г. и Ирена Димитрова 6г.
 
Учител:
Е. Недева