Новини

БЪДЕТЕ ПОЗИТИВНИ

ВРЕМЕ ЗА ОБЩУВАНЕ

ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ

ОСИГУРЕТЕ СТРУКТУРА

КАК ДА РАЗГОВАРЯМЕ ЗА COVID-19

ЛОШО ПОВЕДЕНИЕ

 

ВАЖНО!!!!

Уважаеми родители, във връзка с усложнената обстановка в страната и ограничаване на разпространението на COVID-19 предлагаме вариант за плащане на таксите за детска градина по банков път. /само за таксите, без допълнителните дейности!!!/

Информация за дължимите суми може да получите след регистрация в сайта https://roditel.eu или на имейлите на групите. Регистрацията се прави чрез ваш email и ЕГН на детето /това е първоначалната парола/.

За ваше улеснение и удобство срокът за плащане се удължава и начинът на плащане е по ваш избор.

За да извършите плащането  платежното трябва да съдържа:

  1. Банкова сметка на ДГ 106:

IBAN – BG61SOMB91303142775300

BIC – SOMBBGSF

  1. Имената на детето и групата

Във връзка с обявеното извънредно положение детската градина няма да приема родители за плащане на такси на място. Надяваме се, разбирате защо 😊

 

Желаем ви здраве! Пазете се, пазете и семействата си!

Очакваме скоро отново да бъдем заедно!

 

Тук ще намерите необходимата ви информация за Детска градина № 106 "Княгиня Мария Луиза" - нашите цели, мисия, педагагогически екипи и дейности, които са насочени към създаването на позитивна образователна среда.

НАШАТА МИСИЯ

Детската градина да бъде място за непрекъснато развитие и интегриране на детската личност, център на сътрудничество и пълноценна подготовка за началната училищна степен. Да създадем условия, при които децата да се възпитават, обучават и социализират в свят на ценности, на адекватно социално поведение и взаимоотношения, да подпомогнем тяхното израстване като успешни и достойни личности, съобразно изискванията на новото време.           

НАШАТА ВИЗИЯ

Съвременна институция за овладяване, възприемане и адаптиране на нови знания, за формиране на детските способности и таланти. Възпитаване на общочовешки ценности и качества.

НАШАТА ЦЕЛ

Осигуряване на оптимални материални, педагогически и здравно-хигиенни условия за отглеждането, развитието и възпитанието на децата. Личностно ориентиран образователен процес и социализация на детската личност, прилагайки изискванията на ЗАКОНА за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.)                                                                                                                                                                                            

Директор (вр.и.д):

Нина Георгиева Дончева

Магистър по предучилищна педагогика (СУ Св.Климент Охридски)